Reklamasjon

Før enhver retur ønsker vi at kunden sender inn reklamasjon på mail til oss. Før eventuelt en feil blir utbedret skal dette være avklart med oss. Om dette ikke er gjort bortfaller en hver garanti.

Garanti/bytterett bortfaller dersom delen er åpnet eller demontert.

Dersom delen ikke passer forbeholder vi oss retten til å skaffe rett del. Dersom delen ikke benyttes bergenes et returgebyr på 20%.

Vi har bytterett på alle deler inntil 90 dager såfremt det ikke er spesifisert egen tekst om dette på kvitteringen. Tilsvarende del skal leveres hvis mulig. Hvis delen ikke passer må kunden selv betale tur/retur.

Ved feil bestilt vare påfaller en retur med 20%. Her må kunde stå for frakter tur/retur.

  • Reklamasjonsskjema